User:Xmrk/Slovak Translation/MainPage FAQ

From Bitcoin Wiki
< User:Xmrk‎ | Slovak Translation
Revision as of 20:29, 17 July 2012 by Xmrk (talk | contribs) (Created page with "'''Čo je to Bitcoin?''' Bitcoin je peer-to-peer (decentralizovaná) mena. To znamená, že neexistuje centrálna autorita, ktorý by vydávala nové peniaze a spravovala tra...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Čo je to Bitcoin?

Bitcoin je peer-to-peer (decentralizovaná) mena. To znamená, že neexistuje centrálna autorita, ktorý by vydávala nové peniaze a spravovala transakcie. O tieto úlohy sa stará sieť kolektívne.

Ako funguje Bitcoin?

Bitcoin využíva asymetrické šifrovanie. Minca bitcoinu obsahuje verejný kľúč jej majiteľa. Keď sa minca posiela od užívateľa A užívateľovi B, A pridá k minci verejný kľúč patriaci B a podpíše mincu svojim súkromným kľúčom. Následne B vlastní mincu a môže ju poslať ďalej. Užívateľ A nemôže poslať mincu, ktorú už raz poslal, pretože sieť kolektívne uchováva verejný zoznam všetkých transakcií. Pred každou transakciou sa kontroluje, či je minca platná.