User:Xmrk/Slovak Translation/MainPage Intro

From Bitcoin Wiki
< User:Xmrk‎ | Slovak Translation
Revision as of 20:01, 17 July 2012 by Xmrk (talk | contribs) (Created page with "left|200px|Bitcoin usage worldwide. '''Bitcoin''' je digitálna mena, ktorú vytvoril Satoshi Nakamoto v roku 2009. Rovnaký názov má aj...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Bitcoin usage worldwide.

Bitcoin je digitálna mena, ktorú vytvoril Satoshi Nakamoto v roku 2009. Rovnaký názov má aj open-source softvér navrhnutý na používanie tejto meny.

Bitcoin je jedna z prvých implementácii konceptu tzv. kryptomeny, ktorý bol prvý krát opísaný autorom Wei Dai na mailing liste cypherpunks. Bitcoin je postavený na myšlienke, že peniaze sú ľubovoľný objekt alebo záznam príjímaný ako platba za tovary, služby. Bitcoin sa nespolieha na centrálnu autoritu pri riadení tvorby peňazí a pri ich prevádzaní medzi účtami, namiesto toho používa kryptografiu.