User:Xmrk/Slovak Translation/MainPage Reasons

From Bitcoin Wiki
Jump to: navigation, search
  • Bitcoiny sa dajú posielať cez internet jednoducho a priamo, bez spostredkovateľov
  • Transakcie:
    • Sú nevratné, čo vyplýva priamo z návrhu Bitcoinu
    • Sú rýchle - peniaze sú prijímateľovi k dispozícii niekoľko minút po odoslaní
    • Majú veľmi nízke poplatky, zvlášť v porovnaní s inými platobnými systémami
  • Ochráňte sa pred nestabilitou, ktorá je spôsobená bankovníctvom s čiastočnými rezervami a centrálnymi bankami.

Rast peňažnej zásoby v systéme Bitcoin je obmedzený a rozdeľuje sa rovnomerne (podľa výpočtovej sily uzlov siete), teda nie je monopolizovaný bankami.