User:Xmrk/Slovak Translation/MainPage Reasons

From Bitcoin Wiki
< User:Xmrk‎ | Slovak Translation
Revision as of 20:15, 17 July 2012 by Xmrk (talk | contribs) (Created page with "* Bitcoiny sa dajú posielať cez internet jednoducho a priamo, bez spostredkovateľov * Transakcie: ** Sú nevratné, čo vyplýva priamo z návrhu Bitcoinu ** Sú rýchl...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Bitcoiny sa dajú posielať cez internet jednoducho a priamo, bez spostredkovateľov
  • Transakcie:
    • Sú nevratné, čo vyplýva priamo z návrhu Bitcoinu
    • Sú rýchle - peniaze sú prijímateľovi k dispozícii niekoľko minút po odoslaní
    • Majú veľmi nízke poplatky, zvlášť v porovnaní s inými platobnými systémami
  • Ochráňte sa pred nestabilitou, ktorá je spôsobená bankovníctvom s čiastočnými rezervami a centrálnymi bankami. Obmedzená inflácia v peňažnej zásobe systému Bitcoin sa rozdeľuje rovnomerne (podľa výpočtovej sily uzlov siete) a teda nie je monopolizovaná bankami.